Obrazac Za Odustanak Od Ugovora

OBRAZAC ZA ODUSTANAK OD UGOVORA

Popunjava trgovac

Naziv:

Adresa:

Broj telefona/faksa:

Elektronska pošta:

Popunjava potrošač

Ovim obaveštavam da odustajem od ugovora o prodaji sledeće robe/usluge:

Datum zaključenja ugovora:

Datum prijema robe:

Razlozi za odustanak (nije obavezno popunjavati):

Ime i prezime potrošača:

Adresa potrošača:

Potpis potrošača (ukoliko se dostavlja poštom ili faksom):

Datum (popunjavanja obrasca):

Potrošač ima pravo da u roku od __ dana od dana zaključenja ugovora o kupovini proizvoda bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor.

Jednostranim raskidom potrošač se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena robe biće vraćena potrošaču nakon što roba bude vraćena u sedište trgovca odakle je potrošaču i poslata. Trgovac ima pravo da uskrati vraćanje novca ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju, zbog toga što je potrošač robom neadekvatno ili nepravilno rukovao. Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalnom neoštećenom pakavanju. Troškove vraćanja robe i novca snosi potrošač, sem u slučajevima kada potrošač dobije neispravan ili pogrešan artikal. Podaci koje date u ovom obrascu služe za evidentiranje izmena u prometu robe i Armonia Store ih neće upotrebljavati u druge svrhe. Ukoliko se potrošač odluči na zamenu za drugi proizvod, ovo pravo može ostvariti u skladu sa uslovima kupovine istaknutim na sajtu www.armonia.rs